Zorgcentra

zonnebloem_2 De concerten in zorgcentra duren een (anderhalf) uur. Het repertoire is licht klassiek of jazz uit de jaren ‘30/’40. Het programma is aangepast op de doelgroep; de echte liefhebber maar ook nieuwkomers moeten kunnen genieten van een concert. Een programma moet herkenbaar zijn, maar ook prikkelend zijn door de presentatie van ‘nieuw’ repertoire.

De ensembles bestaan standaard uit 2 personen (wilt u meer musici dan is dat ook mogelijk). De musici verzorgen zelf de presentatie en omlijsting van het programma. Door het persoonlijk betrekken van het publiek, wordt de concertbeleving aanzienlijk verhoogd. Een extra bijdrage aan de concertbeleving wordt geleverd door onze vrijwillige presentatoren, die vooral bij niet-Nederlands sprekende studenten worden ingezet. Zij presenteren en omlijsten de concerten met zoveel enthousiasme dat de concerten een extra elan krijgen!

De concerten worden steeds meer ‘op maat gemaakt’; “wat werkt voor welke locatie?” Zo zijn concerten in een zaal, kapel maar ook op een afdeling (psycho-geriatrie) en in een kamer (bijvoorbeeld in een hospice) mogelijk. Muziek Jong voor Oud stimuleert haar musici om steeds creatief om te gaan met de programmakeuze. U kunt van onze reguliere concerten genieten, maar het is natuurlijk ook mogelijk om onze musici in te passen in een evenement dat u al georganiseerd heeft, zoals bijvoorbeeld een H. Mis, een moederdag concert, kerstconcert of High Tea. Heeft u interesse in concerten in uw zorginstelling of vragen over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op!