Organisatie

Organisatie De Stichting Muziek Jong voor Oud is een onafhankelijke stichting. Stichting Muziek Jong voor Oud is opgericht door Albin Ograjensek (tevens bestuurder). De algemene organisatie is in handen van Fenna Ograjensek.

De organisatie kent het Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden (Dhr. Henny van Haaren;voorzitter, Dhr. Pierre Moors; Secretaris en Dhr. Joachim Junghans). Behoudens de heer Joachim Junghanss, hij is de directeur van het Conservatorium Maastricht, vervullen geen van de leden van de Raad van Toezicht relevante hoofd of nevenfuncties.  De Raad van Toezicht wordt bijgestaan door een Financiële Auditcommissie, bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht en één externe deskundige (Dhr. Frans Metsemakers R.A.)ter zake. Leden van de RvB, RvT en auditcommissie zijn allen statutair vrijwilliger.

Muziek Jong voor Oud hanteert bij haar werkzaamheden de Governance Code Cultuur.  Jaarlijks wordt hieraan het functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur getoetst. Muziek Jong voor Oud heeft voor de belastingdienst de status van Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status). Tevens is MJvO sinds 2014 in het bezit van het Certificaat voor Kleine Goede Doelen, afgegeven door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en lid van de Vereniging voor Fondswervende Instellingen (VFI). Muziek Jong voor Oud is te vinden op www.goededoelen.nl 

Onze statuten vindt u hier

COMMISSIE VAN AANBEVELING EN MUZIKALE PARTNERS
Marion Schmitz – Sevagram 
Jos Frusch (Directeur OLT Valkenburg) en het Openluchttheater Valkenburg
Jos Schols – Universiteit Maastricht
Sef Thissen (Bariton) en Viva Classic Live Venlo
Boudewijn van de Ven (Districtshoofd Limburg) en de Zonnebloem Limburg

Hedy klein formaat portret
Ambassadeur Hedy d’Ancona
“Als ambassadeur van de Stichting Muziek Jong voor Oud, draag ik met

plezier uit dat dit initiatief in samenwerking met
conservatoriumstudenten gesteund moet worden en navolging verdient.
Het is fantastisch dat oude, zorg-afhankelijke, ouderen worden
aangeraakt door de schoonheid van klassieke muziek. Dat doet iets met
mensen; verruimt hun blik, brengt troost en vreugde.
Bovendien een grenzeloos project omdat het generaties verbindt en
muzikale samenwerking tot stand brengt in de EUREGIO.”

Er zijn momenteel vijf vrijwilligers beschikbaar voor concertpresentaties: Viviane Lacroix, John Paris, Ed Rijsemus, Allan Leysner, Cato Gubbels
Studenten/Musici krijgen een vergoeding per persoon per concert.