Apollo: Gedichten & Muziek

apollo In samenwerking met het Heerlens Schrijverscafé dragen dichters uit de regio (dialect) gedichten voor die afgestemd zijn op de belevingswereld van ouderen. Door deze bijzondere combinatie ontstaat een sfeer waarbij ruimte wordt gegeven aan de beleving van (vaak vergeten of verdrongen) gevoelens.

Dichters en verhalenvertellers die aan deze bijzondere concerten willen mee werken moeten bij voorkeur 6o jaar of ouder zijn. Stichting Muziek jong voor oud beoogt hierdoor deze leeftijdsgroep een podium te bieden om zich zo actief in te kunnen zetten ten behoeve van het welzijn van kwetsbare groepen ouderen. Verder moeten de dichters bereid zijn hun voordracht af te stemmen op de specifieke belevingswereld van ouderen die om diverse redenen al langer in zorginstellingen dan wel in specifieke kleinschalige instellingen (hospice) verblijven.

Momenteel werken wij samen met Anita Seo Dornbach, Dick Gebuys en Pierre Schnackers. 

Dichters en verhalenvertellers die graag willen meewerken aan dit project kunnen zich bij ons melden!