Oma Applaus

oma_applaus Muziek Jong voor Oud en Carolien Leers maken samen met leerlingen van de basisschool (Buitenschoolse Opvang) een muziektheatervoorstelling voor én met ouderen die woonachtig zijn in een verzorgingshuis. De voorstelling kan niet plaatsvinden zonder één van de deelnemende groepen. Beiden hebben een actieve rol. Deze ‘voorstelling’ wordt in het verzorgingshuis geoefend en gepresenteerd.

De bewoners worden spelenderwijs uitgenodigd om actief deel te nemen. Contact en ontmoeting staan centraal in dit project! Verschillende klassieke muziekstukken (bv. Peer Gynt, De Schilderijententoonstelling etc.) vormen het uitgangspunt voor een muziektheatervoorstelling.

Carolien van Kootje Spek Theater verwelkomt de kinderen en de bewoners in het verzorgingshuis en in het theater. Onder begeleiding van groot applaus mag iedereen die dat wil door het rode theatergordijntje lopen, een buiging maken en zich voorstellen aan het publiek. Vervolgens gaan de verkleedkoffers open en mag jong en oud zich (onder begeleiding van gepaste muziek) verkleden. Elkaar helpen met een ritssluiting, het aantrekken van een jasje of broek is uiteraard toegestaan. Nogmaals presenteert een ieder zich met een diepe buiging, maar nu in de nieuwe rol! En dan kan het verhaal beginnen. Middels toneel- en dansspelletjes/oefeningen maken de kinderen en de bewoners uiteindelijk samen een prachtige voorstelling.

Omdat elk publiek weer anders is, kent elke voorstelling een uniek verhaal! Ook de ouders van de kinderen en familieleden van de ouderen kunnen worden uitgenodigd om naar de voorstelling te komen kijken. Als vanzelf zal er contact ontstaan tussen de ouders van de leerlingen en de bewoners. Hierdoor ontstaat er opnieuw een contact tussen doelgroepen die elkaar in het dagelijks leven misschien niet zo snel zouden ontmoeten.

Deze workshop wordt aangeboden aan verzorgingshuizen, maar kan door iedereen geboekt worden, die interesse heeft in een muzikaal, theatrale workshop voor ouderen en (klein)kinderen!

Voor een korte impressie, ga naar (vanaf 3 minuut 30)  Oma Applaus