Apollo: Gedichten & Muziek

Het persoonlijke contact en het belevingsgevoel van de concerten worden versterkt en verdiept door gedichten en korte verhalen van schrijvers/dichters uit de regio. Deze schrijvers raken de gevoelige snaar door hun voordracht specifiek af te stemmen op de belevingswereld van ouderen. De programma’s van de concerten worden afgestemd met de dichters, waardoor zij de gelegenheid hebben op hun talent verder te ontwikkelen op het gebied van cultureel ondernemerschap, programmakeuze en presentatie.

Onze dichters zijn Joep Consten, Dick Gebuys, Anita Seo Dornbach, Pierre Schnackers en Han Weinberg.