Atelier Jerusalem

Stichting Muziek Jong voor Oud is in contact gekomen (via de voormalige Stichting Kunstwerkplaats Venray) met Atelier Jerusalem en hun coach/coördinator Jos Koenen. Atelier Jerusalem biedt ‘kwetsbare’ burgers de mogelijkheid tot ontmoeting en het beoefenen van muziek en kunst. Zij zijn voor sommigen een opstapje naar maatschappelijke participatie maar voor een aantal ook een zeer noodzakelijke dagbesteding.

Atelier Jerusalem is een opstap mee te helpen in de maatschappelijke ontwikkeling van de deelnemer, van beschermd leven naar zelfredzaamheid, naar zoveel als mogelijk meedoen en dus participeren. Wat iedereen wel weet, is dat muziek verbindt en samen creatief bezig zijn inspirerend werkt. Met een goed gevoel, beleven, ontmoeten en nagenieten. Iets voor de ander kunnen betekenen, waardering geven, maar ook gewaardeerd worden. Niet alleen halen, maar ook iets teruggeven.

De ensembles van Muziek Jong voor Oud dienen hun kennis en talent in te zetten om samen met kwetsbare mensen een interessant programma samen te stellen door de kwaliteiten van beide ensembles het beste tot hun recht komen. Het samen repeteren, musiceren en concerteren moet een inspiratiebron voor beide groepen zijn. Het gaat hier niet alleen om musiceren op topniveau, maar ook om betekenisvolle ontmoetingen met bijzondere groepen mensen. Het maatschappelijke belang (“Iets terug doen voor de samenleving”) middels inzet van je talent, speelt hierbij een zeer voorname rol. Ook het publiek wordt uitgedaagd tot het beluisteren van ‘nieuwe’ muziek, maar er wordt door goede programmering altijd voor gezorgd dat het op een laagdrempelige manier gebeurd.

Voor de deelnemers van Atelier Jerusalem is het een kans om weer echt deel te nemen aan de maatschappij zonder een stempel van hun verleden met zich mee te dragen. Ze voelen zich gewaardeerd als mens en als muzikant.

In 2018 en 2019 gaat Muziek Jong voor Oud middels steun van het Kansfonds en Fonds Omzien naar elkaar Provincie Limburg 15 concerten uitvoeren bij Limburgse zorglocaties.

www.kansfonds.nl: 
Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Díe initiatieven, zo’n 600 per jaar, versterken we met geld. Dat doen we met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.