Doe mee met de muziek!

Vanuit de zorglocaties kwam de vraag voor een workshop waarbij de cliënten mee kunnen doen op bv. slagwerkinstrumenten. Veel ouderen in de regio hebben vroeger een muziekinstrument bespeeld. Hoewel het bespelen van het eigen instrument vaak niet meer fysiek mogelijk is, kan er wel op kleine slagwerkinstrumenten actief worden meegedaan.

De stichting Muziek Jong voor Oud is trots op de samenwerking met Adams Muziekcentrale Thorn (wereldleider op het gebied van muziekinstrumenten) en de genereuze gift van dit bedrijf. Na intensieve gesprekken over de juiste soort instrumenten voor deze specifieke doelgroep, heeft Adams Muziekcentrale een box met instrumenten voor 25 personen geschonken aan Muziek Jong voor Oud.
Studenten van de opleiding Docent Muziek van het Conservatorium Maastricht ontwikkelen een programma (Doe mee met de muziek!) waarbij de cliënten op bekende en onbekende muziekstukken worden geïnstrueerd om mee te doen. Deelname staat voorop, maar iedereen binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. Het programma wordt afgestemd op de omvang en de mogelijkheden van het aanwezige publiek. Het is daarom uitermate geschikt voor zowel actieve ouderen alsook meer kwetsbare ouderen in de vorm van een kleinschalige huiskameractiviteit.