Zorgzame Muziek Concerten

Het is belangrijk voor conservatoriumstudenten uit de Euregio om speelervaring op te doen en zodoende hun talent te ontwikkelen. Het vakmanschap van de jonge musici begint met hun opleiding op het Conservatorium, maar de oorspronkelijkheid van de concerten van Muziek Jong voor Oud uit zich door de educatieve ondersteuning in programmakeuze en podiumpresentatie. De jonge musici leren om hun talenten in te zetten waar het maatschappelijk zéér gewenst is.

Een concert op maat voor de zorglocatie. Twee musici verzorgen een programma dat zowel herkenbaar als uitdagend is. Bij deze programmakeuze zoeken we bewust naar de stimulatie van het brein. Hierbij staat het contact met het publiek voorop. Zo is een concert van Muziek Jong voor Oud geschikt voor de liefhebber van muziek, maar ook voor bv. een Alzheimer patiënt, die juist door de beleving van deze muziek (liefst ook samen met familie of medebewoners) ontspanning kan vinden of juist een activerende prikkel. In samenspraak met de zorglocatie wordt gezocht naar de juiste tijdsduur, ruimte ter plaatse en programmastijl.

Muziek Jong voor Oud biedt concerten coronaproof aan. We zijn flexibel in het plannen van de concerten, waarbij veiligheid én plezier voorop staan. Hoe doen we dat? Lees het hier in ons coronaprotocol