Geschiedenis

De Stichting Muziek Jong voor Oud is opgericht in december 2006. In 2007 realiseerde de Stichting Muziek Jong voor Oud haar eerste concertserie waarbij de verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio Maastricht elk driemaal een concert kregen aangeboden. De Stichting sloot daartoe een samenwerkingsovereenkomst met het Conservatorium Maastricht. In 2008 werd de concertserie uitgebreid naar de regio Parkstad/Heuvelland. In dat zelfde jaar werd met de Musikhochschule Köln, Standtort Aachen, een intentieverklaring getekend om hiermee de toestroom van voldoende musici te garanderen in de Euregio.

In 2009 werden de activiteiten van MJvO verder uitgebreid naar de gemeente Sittard/Geleen en haar omringende buurgemeenten. In 2010 besloeg het werkterrein de gehele Provincie Limburg.
Muziek Jong voor Oud staat voor een professionele organisatie die concerten en workshops organiseert in zorginstellingen en op locatie in Limburg en de Euregio. Altijd in ontwikkeling en op zoek naar nieuwe mogelijkheden. U kunt ons vinden in verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuis, bij de Zonnebloem Limburg en op tal van (zorg) locaties in de Provincie Limburg.