Onderzoek

In navolging van het onderzoek dat in 2014 heeft plaatsgevonden door studenten van de Zuyd Hogeschool (onder begeleiding van Dr. Susan van Hooren-lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën/KenVaK), opleiding Creatieve Therapie (onder begeleiding van Dr. Kathinka Poismans) en Conservatorium Maastricht (opleiding Docent Muziek), wil Muziek Jong voor Oud ook in 2015 het onderzoek voortzetten.

Het accent hierbij zal liggen op factoren als optimaliseren van de participatie van (dementerende) ouderen en hun naasten.

Muziek Jong voor Oud faciliteert de studenten in het opzetten van de planning van de concerten en de daarbij behorende locaties en ensembles en is bindende factor tussen de Hogeschool, zorglocaties en de studenten. Zuyd Hogeschool levert expertise op onderzoeksvlak en zorgt voor de onderwijskundige begeleiding van de studenten. Muziek Jong voor Oud kan tevens (wederom) de functie van stagebegeleider op zich nemen. Afstemming omtrent deze begeleiding en het verder uitzetten van de onderzoekslijn vindt plaats op basis van de inhoudelijke behoefte van Muziek Jong voor Oud en het onderzoeksprogramma van het lectoraat KenVaK.

In 2015 zal geëxploreerd worden binnen het lectoraat KenVaK of er een onderzoekssubsidie kan worden geworven om een grootschaliger onderzoek op te zetten naar de effecten van muziek en beweging bij mensen met dementie, waar onder andere Muziek Jong voor Oud en de Maastricht University bij worden betrokken. Muziek Jong voor Oud past de resultaten van het onderzoek toe op de invulling en uitvoering van haar concerten.

De studenten worden begeleid door Dr. Kathinka Poismans (musician BA, master music therapy, registered music therapist, researcher KenVaK, Zuyd University), Dr. Susan van Horen (Lector Vaktherapieën), Prof. Dr. Jos Schols (Bijzonder Hoogleraar Verpleeghuisgeneeskunde) en Dhr. Karel Janssen (Creative City Hogeschool Zuyd).

Onderzoeksrapport ‘Geneet (toch mer) van ut leave’

In 2017 werd een case study onderzoek gedaan door student Creatieve Therapie Nadia IJzendoorn. Hieronder kunt u haar scriptie lezen:

Hoe beleeft u klassiek?

In 2019 deed student creatieve therapie – Dans Anne van der Kop onderzoek in opdracht van Muziek Jong voor Oud. Haar onderzoek was zo succesvol dat Muziek Jong voor Oud besloten heeft, om haar ontwikkelde product te gaan inzetten voor haar cliënten.

Hier leest u haar onderzoek

Moving towards connection