Organisatie

De Stichting Muziek Jong voor Oud is een onafhankelijke stichting. Stichting Muziek Jong voor Oud is opgericht door Albin Ograjensek (tevens bestuurder).

19 November 2019 is de organisatiestructuur gewijzigd naar het Raad van Bestuur model.

Het bestuur bestaat uit 4 personen; Dhr. Albin Ograjensek (Voorzitter/Secretaris), Dhr. Léon Savelkoul, Mevr. Judith Eurlings (PR & Communicatie), Dhr. Joachim Junghanss, Dhr. R. Stikkelbroeck (Penningmeester)

Het bestuur benoemt de directie. De taken en bevoegdheden zijn door het bestuur vastgelegd in het reglement. Bestuursleden zijn actieve sparringpartners van de directie.

De Raad van Toezicht is opgeheven. De Financiële Auditcommissie is ontbonden.

Onder verantwoordelijkheid van het Bestuur van MJvO zal er jaarlijks een Projectplan worden vastgesteld.

Directeur Fenna Ograjensek is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit projectplan.

Daarnaast zijn meer vrijwilligers verzameld om te ondersteunen op specifieke gebieden, zoals coördinatie vrijwilligers, vrienden van MJvO, IT, visie.

Muziek Jong voor Oud heeft zo een sterke organisatiestructuur neergezet.

Muziek Jong voor Oud hanteert bij haar werkzaamheden de Governance Code Cultuur. Jaarlijks wordt hieraan het functioneren van Raad van Bestuur getoetst. Muziek Jong voor Oud heeft voor de belastingdienst de status van Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status).

Onze statuten kunt u hier lezen.

Geïnteresseerd in het proces dat wij doorlopen hebben tussen 2017-2019 met de Sesam Academie? Klik dan hier

Commissie van aanbeveling en muzikale partners

Marion Schmitz – Sevagram
Jos Frusch (Directeur OLT Valkenburg) en het Openluchttheater Valkenburg
Jos Schols – Universiteit Maastricht
Sef Thissen (Bariton) en Viva Classic Live Venlo
Boudewijn van de Ven (Districtshoofd Limburg) en de Zonnebloem Limburg
Roger Ruijters – Bestuurder Envida

Ambassadeur Hedy d’Ancona

“Als ambassadeur van de Stichting Muziek Jong voor Oud, draag ik met
plezier uit dat dit initiatief in samenwerking met
conservatoriumstudenten gesteund moet worden en navolging verdient.
Het is fantastisch dat oude, zorg-afhankelijke, ouderen worden
aangeraakt door de schoonheid van klassieke muziek. Dat doet iets met
mensen; verruimt hun blik, brengt troost en vreugde.
Bovendien een grenzeloos project omdat het generaties verbindt en
muzikale samenwerking tot stand brengt in de EUREGIO.”

Vrijwilligers

Er zijn momenteel vijf vrijwilligers beschikbaar voor concertpresentaties: Viviane Lacroix, John Paris, Ed Rijsemus, Allan Leysner, Wiely Phillippens
Andere vrijwilligers zijn Melissa de Groot (administratief), Etienne Reintjens (financiën) en Susanne Wolfs (ICT)
Studenten/Musici krijgen een vergoeding per persoon per concert.