Organisatie

De Stichting Muziek Jong voor Oud is een onafhankelijke stichting en is opgericht door Albin Ograjensek (tevens bestuurssecretaris).
19 November 2019 is de organisatiestructuur gewijzigd naar het Raad van Bestuur model.
Het bestuur bestaat uit 5 personen; dhr. Léon Savelkoul (voorzitter), dhr. Fons Eijssen (secretaris), dhr. Ward Verkuylen (penningmeester), mevr. Judith Eurlings (PR & communicatie) en mevr. Mette Laugs (lid).

Het bestuur benoemt de directie. De taken en bevoegdheden zijn door het bestuur vastgelegd in het reglement. Bestuursleden zijn actieve sparringpartners van de directie.
De Raad van Toezicht is opgeheven. De Financiële Auditcommissie is ontbonden.

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur van MJvO wordt er jaarlijks een projectplan vastgesteld.
Directeur Rob Reyners is verantwoordelijk voor de opstelling, uitwerking en uitvoering van dit projectplan.

Daarnaast zijn meer vrijwilligers verzameld om te ondersteunen op specifieke gebieden, zoals coördinatie vrijwilligers, vrienden van MJvO, ICT, visie.
Muziek Jong voor Oud heeft op deze manier een sterke organisatiestructuur neergezet.

Muziek Jong voor Oud hanteert bij haar werkzaamheden de Governance Code Cultuur. Jaarlijks wordt hieraan het functioneren van Raad van Bestuur getoetst. Muziek Jong voor Oud heeft voor de Belastingdienst de status van Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status).

Onze statuten kunt u hier lezen.
Geïnteresseerd in het proces dat wij doorlopen hebben tussen 2017-2019 met de Sesam Academie? Klik dan hier.

Commissie van aanbeveling en muzikale partners

Marion Schmitz – Programmamanager RvB Sevagram
Jos Frusch – Directeur Openluchttheater Valkenburg
Sef Thissen – Bariton en organisator Viva Classic Live Venlo
Jos Schols – Hoogleraar Ouderengeneeskunde Universiteit Maastricht
Boudewijn van de Ven – Voormalig provinciaal districtshoofd De Zonnebloem Limburg
Roger Ruijters – Voorzitter Raad van Bestuur Envida

Ambassadeur Hedy d’Ancona

“Als ambassadeur van de Stichting Muziek Jong voor Oud, draag ik met
plezier uit dat dit initiatief in samenwerking met
conservatoriumstudenten gesteund moet worden en navolging verdient.
Het is fantastisch dat oude, zorg-afhankelijke, ouderen worden
aangeraakt door de schoonheid van klassieke muziek. Dat doet iets met
mensen; verruimt hun blik, brengt troost en vreugde.
Bovendien een grenzeloos project omdat het generaties verbindt en
muzikale samenwerking tot stand brengt in de EUREGIO.”

Vrijwilligers

Er zijn momenteel vijf vrijwilligers beschikbaar voor concertpresentaties: Petra Willems, John Paris, Wiely Phillippens, John Hawinkels en Albin Ograjensek.
Andere vrijwilligers zijn Melissa de Groot (administratief), Etienne Reintjens (financiën) en Susanne Wolfs (ICT).
Studenten/Musici krijgen een vergoeding per persoon per concert.