Sapphire & Turquoise

Blazhen Natevski – Piano
Denise Farricella – Zang